עלויות בית המשפט לענייני משפחה — הוצאות משפטיות והוצאות משפט

במקרה של גירושין עצמו ואת במקרים הבאים או להפריד בין ההליכים הקשורים המשפטי, עסק, בית, דירה הקצאה ואיזון אספקת הדאגה היא, ככלל, כמו עורכי דין קוראים את זה, עולה על לבטל. את זה, את הוצאות המשפט, יהיה שיתוף בין בני הזוג, שכר טרחת עורך הדין. כל צד ישא את המשמעות של העצמי. לעומת זאת, כאשר שיטה על הילד או תמיכה בתלותה, ולהשיג פיצוי שיטה של המפסידים בתהליך, את עלות כל פעולה. זאת, המפסיד חייב לשלם את הוצאות המשפט על עצמו עורך הדין לבין עלות הבלאי של התביעה לבד. במקרה של חלקי או כפופים העלויות בחלוקה לנצח (לדוגמא: רווח של תלונה