עו שירותים

היקף שירותי הנחיה משתרע בהתאם לאמנות. כל השירותים שאינם נכללים במפורש להיקף ההוראה. כדי להיות מוכר בשני השירותים, שם ספק השירות הוא הוקם עוד מדינה חברה, כמו גם שירותים, של פעילות גופנית על-ידי ספק השירות תוך שמירה על הקיים סניף משם (שבמדגם, או רק מדי פעם פעילות גופנית). אס. די. ר»ל ניתנה בפועל מרדף של הפעילות הכלכלית על ידי הספק לתקופה בלתי מוגבלת ולא דרך תשתית יציבה. היכולת של ספק השירות את חבר אחר המדינה ליישב, ההוראה בסעיף — ר»ל מוסדר בנפרד. שירות כמשמעותו של ההוראה, כל עצמאי פעילות כלכלית בדרך כלל מסופק על תגמול (אמנות. ר»ל ב) הגדרה זו