בתי משפט של בוררות

אזרחי סכסוכים ניתן למשוך בהסכמת הצדדים, את בתי המשפט ואת פרטי בוררות בית הדין על ההחלטה להקצות את זה. בוררות בית המשפט הוא לא משפט המדינה, אבל פרטי גוף קבלת החלטות. הבסיס שלה הוא ההסכם של הצדדים, מצד שני, את חוקי הסדר, אשר נותן להסכם תוקף של אשר, מצד אחד. הסכם בוררות הוא הסכם של הצדדים, או כל אדם סכסוכים אשר שהתעוררו ביניהם ביחס של היחסים המשפטיים של חוזיות או בלתי חוזיות הטבע, או בעתיד להתעורר, ההחלטה על ידי בית משפט של בוררות. הסכם הבוררות ניתן להסיק בצורה עצמאית הסכם, או בצורה של סעיף בחוזה. את הצורה של ההסכם חייב