שוד — מידע וייעוץ משפטיטורף ההסרה (העברת הבעלות) של זר אובייקט מטלטלין על ידי אמצעי אלימות כנגד אדם או איום של מתנה סכנה לחיים ולשלמות עם הכוונה של דבר או צד שלישי בלתי חוקי תחת החוק הפלילי הגרמני.

של הגרמני הפלילי. זה גניבה תחת יישום מוסמך כפייה על ידי אמצעי, אז אנשים שימוש באלימות או איום של סכנה לחיים או חיים. יישום של מוסמך כפייה באמצעות אומר לא רק את קיומם המצטבר של — תכונות, אלא גם את הקשר שלהם על ידי אמצעי הסופי הקישור בדמותו של העבריין. השוד הוא מינימום איום של שנה אחת מאסר פגשתי פשע. העבריין שביצע מעשה שכזה, הוא נקרא שודד. שוד אפילו להיענש עם מינימום של מאסר של חמש שנים