עיר של בון, של רישיון נהיגה — החלוקה לאחר נסיגה של רישיון נהיגהדרישה מקבילה בקשת חלוקה חדשה של רישיון נהיגה לכ. עשרה שבועות לפני פקיעת תוקף במעצר תקופה, מאז עוקבות חקירות, כגון, למשל, המידע על תחבורה בדיקה בקנסות או עבר פלילי במרכז הקופה, שבו מתאים, חלק מהזמן. התוצאה של החקירה כדי לקבוע אם אולי חוות דעת מומחה של רשמי מוכר לרפואה.

חקירה קצרה — (התאמה»ח) או הוכחה אחרת התאמתו, כגון מומחה רפואי»ח, נדרשת נוכחות קורס, וכו’.

מסופקים

בגלל עומס העבודה גבוה יכול להוביל עיכובים בעיבוד של יישום ואת המגבלות טלפון נגישות.

אנו מבקשים את הבנתכם

על החששות שלך, פגישה נדרש. בבקשה לסדר את זה באמצעות מתחת שהוזכרו איש קשר