גרמנית עורכי דין באינטרנט. הגדול משפטי פורטל.


עירוני מיוחד הון


כפי העירונית קרן מיוחדת המכונה בגרמניה, מבחינה חוקית, תלוי החלק של העירייה, אשר נוצר על ידי חוק או לפי חוק, מימוש משימות בודדות של העירייה נקבע. הם בנפרד לפעול על פי תקציב של עיריות, להוכיחגם עבור העירייה תקציבית עקרונות, בפרט את העיקרון של תקציבי בהירות להחיל.