גרמנית עורכי דין באינטרנט. הגדול משפטי פורטל.


ייעוץ משפטי, שאלות משפטיות באינטרנט. אתה יכול למצוא עורך דין עם מבקש-א-דין


העצה היה מאוד נבון, גם על היבטים לא ביקש במפורש, אבל השאלה חשובה. אנחנו מאמינים של אבל גישה חופשית צדק לכל, ללא הבדל של השכלה, כסף, מערכות יחסים. חוק וחברה משתנים כל הזמן רק צריך לחדש מיד את הנחישות ואת העצה הנכונה על בסיס קבועבשביל זה, יש לנו כל הזמן לאתגר את הסטטוס קוו לחפש גישות חדשות ופתרונות. כנות, שקיפות, אחד עם השני חשובים לנו, טכנולוגיות חדשות כדי הכלי שלנו.