חסרות בית — שירותים חברתיים נירנברגהמומחה הוא מנסה להימנע על ידי צעדי מניעה חסרות בית

האירוח יכול להיות אכסניות או חסרי בית דירות

בנוסף, תמיכה מוצע במציאת הדירה המתאימה ואת חברתי-חינוכי טיפול מעקב. האיום של חסרות בית או כבר אירעו חסרות בית מזיק את האפשרות של הרכישה ואת חיי הקהילה להשתתף. לכן, הגוף המקצועי עבור דיור חסרות בית, שירותים חברתיים, סיוע במקרה של סיום לספק, פינוי לבין פינוי. הגוף המקצועי עבור דיור חסרות בית מייעץ לך במקרה מיידית דיור אובדן.

זה יכול להתרחש כתוצאה של