הסכם נוסף לחוזה עבודה — זה כדאי לצייןיחסי עבודה זה נרשם חוזה בכתב, שני הצדדים לחוזה חתום על ידי הצדדים, על נקודות חיוניות

החוזה נקודות יכול להיות, בהתאם לטבע היקף הפעילות בדרכים שונות מאוד

במקרה של מחלוקת עם המעסיק, זה תמיד טוב אם את עמדה משפטית ברורה לכל המעורבים ברור מן החוזה הסכמים