היסטוריה פרוטוקול דוגמאות לכתיבה, תבנית, טיפיםאת יומן ההיסטוריה היא צורה של רישום, הקלטה, כותב בסופו של דבר, אירוע, או צורה.

בניגוד תוצאות יומן, יש מידע על איך המשתתפים הגיעו למסקנה.

את ההיסטוריה, את התרומות שוב דיון, ולא מופחת רק על התוצאה

עם זאת, הפרט הצהרות של המשתתפים בכתב, בשינויים המחויבים, ו לא את יומני טקסט.

הפרט תרומות הדיון יהיה כתוב את דיבור עקיף

ההיסטוריה יומן בעיקר על דיונים ופגישות, אשר לכאורה חייב להיות מה הוביל את התוצאה.

לפיכך, הפרט תצפיות, במבט לאחור, הצהרות ונאומים, שפותחה להיות אחריו

כתוצאה מכך, פרוטוקול זה הוא מועדף, במיוחד בתחום של מדעי הטבע, כי ניסיוני הליכים עשויים להיות בדיוק תיאר