הגנה פלילית של האגודה האוסטרית פלילי המגיניםפלילי אפקטיבי ההגנה היא תכונה של שלטון החוק

קידום והגנה על אלה הדין הפלילי

מטרת האגודה. עו»ד פלילי הגנה כדי להגן ספציפי הזכויות והאינטרסים של הלקוחות שלהם, אבל באותו זמן את שלטון החוק, לעתים קרובות»עם הגב לקיר». מאז, באוסטריה — כמו בערים רבות אחרות באירופה ולא-מדינות אירופה — המותאמים במיוחד האינטרסים האלה, את פליליים אוריינטציה האגודה להגיש את הפושע המגינים פלילי המגינים כגיבוי, כדי לחזק את זה. האגודה האוסטרית פלילי המגינים רוצה לקדם את מטרותיו, בפרט באמצעות הפעילויות הבאות