גרמנית עורכי דין באינטרנט. הגדול משפטי פורטל.


גרמנית יסוד הגנת הצרכן


אוקטובר, הקרן הגרמנית על הגנת הצרכן נותן הפדרלי פרס על הגנת הצרכן בקטגוריות של"התחייבות הגנת הצרכן, ו"פרויקט"על הגנת הצרכן". אפריל על ידי דואר אלקטרוני או על כתובת דואר רגילהקרן הגרמנית על הגנת הצרכן יש את המטרה לחזק את הצרכן עבודה בגרמניה. זה מקדם פרויקטים על מנת ליידע את הצרכנים טוב יותר, לייעץ ולחנך.