את הליך פשיטת הרגל — ריימר äכאן, הנושים לקבל מידע על הליך פשיטת הרגל. כאן אתה יכול בקלות גם טענות הקופה. לאחר פתיחת הליכי חדלות פירעון, הנושים יקבלו בדואר לגשת לנתונים, וכן סיכה כדי להתחבר.

אנא ראה קודם לכן בקשות.

הון חברת השקעות להשקיע מכולות כמו השקעה ישירה.

כמעט

הנושים, בעיקר משקיעים קטנים עם סך ההשקעה נפח של כ- מיליון אירו. מפעל הנדסי וטכני ספק השירות אנרגיה והנדסת חשמל עבור מבנים ומאפיינים. הקבוצה עם מספר חברות בנות, ארבעים סניפים בגרמניה, כ- עובדים. העברת לנקות אחרי שלושה חודשים מבצע להמשיך.

קבלה של בסביבות, משרות

השקעות החברה, אגרות חוב (נקרא אג»ח חברות), המפעיל החברה לשעבר.»חלום הספינה». בסביבות הנושים שישים מיליון אירו התחייבויות.

את מכירה מוצלחת של»מיס גרמניה»