אשראי על עורך — דין וינה-ß העלות של הלוואה ללא פרטייםדרך פרטית לשנות ואבטלה החשבונות הם רק לפתוח את העלויות השוטפות להתחבר אלי ואיומים כיבוי לשלוח, בנוסף אני פתוח שכר טרחת עו»ד בסכום של, ואני כבר שילם אלפים כבר, כי אני אמכור את עצמך הרבה בדירה שלי או בחזקתי, כביכול, אני יושב על כמעט ריקים הדירה, את ההכנסה של שוק העבודה מתאים כ- והכנסות נוספות בנוסף לפעילויות שהן לא באופן רשמי, אבל את תחביב באזור של כושר ותזונה, אני מקבל על מאתיים». שיעור חודשי של מאה לשלם עבורי, במחיר סביר וללא בעיות בכל חודש, לעצמי, כזאת בקשות ללוות כסף הוא מאוד לא נוח, כי אני אף פעם לא נחוץ.

אז לא היית הקיום שלי, ואם לא הייתי כבר ניסיתי הכל, אני לא רציתי להטריד אף אחד עם המצב הזה.

אני מודה לך מאוד על כל ניסיון לעזור, העזרה של זה