איך אני שלוש-עשרה על ידי רכישה של דירה, אשר מסמכים. מידע שימושי על הכללפעמים, רשויות המס מתבקשים לספק תעודת רישום המדינה של הזכות חוזה המכירה (חוזה המכירה, ואת ההון השתתפות בבנייה), וכו’, זמין. עד שנת, החוק מספק משלמי המיסים דרך אחרת: מבלי להמתין לסיומו של מס מחזור, מעסיק קשר, ואז ניכוי ממשכורת הוא עשה.

אתה יכול לראות כאן: הקישור הוא חסום על ידי ההחלטה של הנהלת הפרויקט)